Subscribe to our Newsletter
IAB vesti

Addiko banka

Addiko bankaAddiko banka stabilno posluje i prisutna je na tržištu Srbije još od 2002. godine. Od sredine 2015. godine u vlasništvu je globalnog investicionog fonda Advent International i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Oba vlasnika, Advent International i EBRD, imaju dugu istoriju ulaganja u finansijsku industriju u srednjoj i istočnoj Evropi, uporedo sa ambicioznim razvojnim planovima Addiko banke na njenim ključnim tržištima.

U fokusu poslovanja banke su  osnovni bankarski  proizvodi, koji klijentima pružaju veću vrednost, dok je komunikacija jednostavna i direktna. Identitet brenda koji od jula 2016. godine posluje na tržištu Srbije predstavlja novu poslovnu strategiju banke, njenu jedinstvenu poziciju, ali pre svega posvećenost unapređenjima i promeni koncepta bankarstva za koji se banka zalaže, a to je praktično bankarstvo. Addiko banka se fokusira na suštinu poslovanja i odnosa sa klijentima, efikasna je i  komunicira jednostavno, što čini osnovu praktičnog bankarstva.

Addiko banka je novi brend pod kojim bivša Hypo Group Alpe Adria AG posluje od 11. jula u Srbiji i na ostalim tržištima u regionu.

KONTAKT
Addiko Bank a.d. Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 6
11000 Beograd
Srbija

Telefon: +381 11 222 60 00
E-mail: info.rs@addiko.com
Website: www.addiko.rs

Scroll To Top