Subscribe to our Newsletter
IAB vesti

Burek.com

burek_logo2Burek.com je mlada Internet kompanija, najprepoznatljivija po stvaranju i vođenju najveće Internet zajednice u regionu – www.burek.com. Burek Forum je najveća internet zajednica u Srbiji, sa više od 1.000.000 registrovanih članova. Burek Forum je osnovan 2002. godine, kao prva internet zajednica za široku javnost u Srbiji i regionu. Glavna ideja, na kojoj se zasniva Burek Forum je brza razmena masovnog znanja i iskustava širom regiona, uz prevazilaženje kulturnih i istorijskih razlika. Burek Forum svojim članovima pruža mogućnost da traže i dobiju pomoć, da diskutuju o širokom spektru tema, od tehničkih pitanja, do društvenih pojava.

Tokom prethodnih četiri godine, prerasli smo iz biznisa koji je vodio jedan čovek u kompaniju sa malim ali posvećenim timom Internet entuzijasta. Nakon nekoliko godina građenja i jačanja veština koje su nam potrebne, tržištu smo ponudili veći broj rešenja za najrazličitije klijente, lokalno pod brendom Burek.com, a globalno pod raznim drugim.

Samo tokom prethodne godine imali smo neverovatnu priiku da sarađujemo sa kompanijama poput Nokia, Erste Bank, Sony Ericsson, Toshiba, Grand kafa, MTV, Coca-Cola, Adria Media, Telenor, Philip Morris, Opera Software i drugima. Projekti su varirali od kreiranja kreativnih online kampanja do razvoja Facebook ili Mobilnih aplikacija.

 

KONTAKT

Ivan Minić
ivan.minic@gmail.com

Scroll To Top