Subscribe to our Newsletter
IAB vesti

Članstvo

Redovnim članstvom u IAB Serbia podržavate:

– Mesto koje okuplja sve učesnike u domaćem digitalnom tržištu
– Organizaciju koja radi u korist svih predstavnika digitalnog tržišta i bavi se svim temama
relevantnim za ovu industriju
– Tim koji će se truditi da odgovori na sve vaše konkretne potrebe u domenu digitalnog
i interaktivnog oglašavanja
– Sistematsku stručnu edukaciju tržišta u oblasti digitalnog oglašavanja, prema preporuci IAB
Europe i drugih nacionanih IAB-a
– Izradu godišnjeg AdEx izveštaja o potrošnji na digitalno oglašavanje u Srbiji
– Prisustvo Srbije na mapi Evrope u godišnjem AdEx Benchmark izveštaju i drugim
istraživanjima IAB Europe
– Promociju vrednosti digitalnog i interaktivnog oglašavanja u domaćim medijima
– Standardizaciju, unapređenje i rast domaćeg digitalnog tržišta.


Članstvom u IAB Serbia stičete pravo na:

– Besplatne kurseve i značajne popuste za sve edukativne aktivnosti u okviru projekta
IAB Academy (300+ obučenih polaznika, iz 80)
– Pozivnice i popuste za velike stručne konferencije
– Povlastice koje se odnose na učestvovanje u najvećoj godišnjoj konferenciji o digitalnom
i interaktivnom oglašavanju Digital Day (400+ posetilaca)
– Pokretanje sopstvene inicijative za projekat koji doprinosi unapređenju domaćeg digitalnog
tržišta uz ekspertizu i aktivnu podršku tima IAB Serbia i bliskih saradnika
– Posredovanje u ostvarivanju kontakata i strateških partnerstavana lokalnom i globalnom nivou.


Članstvom u IAB Serbia stičete mogućnost da aktivno učestvujete u:

– Kreiranju pravila ponašanja, dobrih praksi i standarda na domaćem digitalnom tržištu
– Ekspertskim Savetima i radnim grupama koje rade na unapređenju ključnih segmenata tržišta
– Stručnim događajima
– Networking skupovima (IAB Network Cafe)

Preuzmite dokument o prednostima članstva.

Za informacije o mogućnosti članstva u IAB Serbia, molimo pišite na membership@iab.rs.

Scroll To Top