Subscribe to our Newsletter
IAB vesti

Ekonomski doprinos industrije oglašavanja u Evropi

Cilj ove studije je da demonstrira doprinos industrije oglašavanja evropskoj i nacionalnim ekonomijama, kao i da predstavi konkretne benefite za građane Evrope.

Studija pokazuje da je:

  • Oglašavanje utiče na rast BDP-a: za 1 Euro uložen u oglašavanje, generiše se 7 Eura BDP-a
  • Oglašavanje stvara radna mesta: 5,8 miliona radnih mesta, što je 2,6% ukupnog broja zaposlenih u EU
  • Oglašavanje obezbeđuje visoko kvalitetna radna mesta: prosečna godišnja bruto plata u sektoru medija i oglašavanja u EU je 34.000 Eura, u odnosu na 22.000 Eura koliko je prosečna plata u EU
  • Oglašavanje podržava konkurentnost i donosi inovacije
  • Oglašavanje finansira rad medija i pružanje usluga putem interneta

Ovu studiju je za potrebe Svetske federacije oglašivača (WFA) izradio Deloitte u saradnji sa evropskim organizacijama iz marketinške industrije, među kojima je i IAB Europe.

PREUZMITE STUDIJU
Scroll To Top