Subscribe to our Newsletter
IAB vesti

Mainstream

mainstream-vertical-color-1024

Mainstream – premium hosting provajder

Kompanija Mainstream (www.mainstream.rs) na tržištu hosting usluga postoji od 2008. godine i specijalizovana je za pružanje hosting i cloud usluga velikim i zahtevnim klijentima, kao i svima kojima je od velikog značaja visoka dostupnost sajta, aplikacije ili kompletnog sistema. Koncept koji Mainstream plasira na tržište ogleda se u tome da se u potpunosti preuzima odgovornost za implementaciju i održavanje hostovanih aplikacija, web sajtova, disaster recovery, cloud i ostalih IT rešenja. Na tržištu web hosting usluga izborili su se za mesto najbolje kompanije u domenu hostinga velikih web sajtova.

Za pružanje napredne i pouzdane cloud hosting platforme u Srbiji, Mainstream koristi tri data centra u Beogradu koja ispunjavaju visoke Tier 3 zahteve. Infrastruktura je zasnovana na Cisco mrežnoj opremi, Fujitsu i HP serverima, Citrix Netscaler load balancerima, NetApp i HP 3PAR storage rešenjima i na taj način obezbeđuje najjaču infrastrukturu u regionu.

 

Managed hosting

Usluga po kojoj se Mainstream prepoznaje i koja Mainstream odvaja odvaja od drugih provajdera hosting i cloud infrastrukture je Managed hosting. Koncept na kome se zasniva ova usluga je tzv. „fully managed“ što podrazumeva punu odgovornost za održavanje celokupnog sistema, administraciju svih infrastrukturnih i sistemskih servisa, konsalting na poslovima optimizacije i povećanja sigurnosti, kao i monitoring i tehničku podršku u 24×7 režimu.

Ovakvu uslugu najčešće koriste veliki, zahtevni i visoko posećeni sajtovi, kao i klijenti kojima je od krucijalnog značaja visoka dostupnost aplikacija i kompletna tehnička briga o njima. Kod ovakve usluge, klijent brine o samom sadržaju, a Mainstream o svim tehničkim aspektima i dostupnosti celog sajta ili aplikacije. Iz ugla Managed hostinga kao usluge, ne posmatra se samo dostupnost i funkcionalnost komponenti sistema, nego servis u celini, što uključuje i kontinuiranu analizu ponašanja servisa, precizno podešavanje tokom produkcije i slično.  Sistem se podešava u režimu visoke dostupnosti i distribuiranosti, što podrazumeva da su sve komponente sistema redundantne (minimalno su u paru) čime mogu da se garantuje dostupnost kompletne infrastrukture od 99.99% kao i visok SLA za dostupnost kompletnog servisa i proaktivna DDOS detekcija i mitigacija. Podrška je proaktivna i uključuje neograničeno vreme za održavanja sistema, sistemsku podršku, administraciju servisa i konsalting.

 

Enterprise cloud

Enterprise Cloud je novi servis kompanije Mainstream, namenjen prvenstveno B2B korisnicima. Servis korisnicima olakšava svakodnevno poslovanje, ubrzava poslovne procese i optimizuje troškove.

Može se isporučiti kao “full” enterprise cloud rešenje uz kompletnu migraciju, ili pak izmeštanje samo određene grupe resursa u cloud infrastrukturu, kao i formiranje disaster recovery rešenja.

Cilj Enterprise cloud usluge je zaštita podataka korisnika i pružanje savremenih tehničkih i infrastrukturnih IT funkcionalnosti koje su danas neophodne. Kompletan koncept podrazumeva vrhunske performanse i brz odziv na sve servisne zahteve (SLA – service level agreement garancija). Iz finansijskog ugla, koncept ove usluge podrazumeva tzv. oportunitetni trošak korisnika, odnosno generalno smanjenje troškova potrebnih za IT infrastrukturu i IT uopšte.

 

mCloud

mCloud public cloud platforma (www.mcloud.rs) je razvijena od strane domaćih stručnjaka, na visoko dostupnoj infrastrukturi, a bazirana je na SSD tehnologiji i u potpunosti je automatizovana. Na tržište je donela revolucionarne novine u domenu hosting usluga. mCloud obuhvata 3 segmenta u svom portfoliju: Cloud Hosting, Cloud Server i Cloud Data Centar.

Cloud Hosting dosadašnje shared hosting usluge šalje u istoriju. Iako korisnik ima komfor poznatog okruženja i niske troškove koje treba da izdvoji za hosting usluge, dobija zaseban VPS sa SSD diskom, fiksnom IP adresom, garantovanim resursima i kontrolnim panelom. Zahvaljujući njemu web sajtovi konačno dobijaju na brzini i kvalitetu u isto vreme. Nema ograničenja u broju sajtova, baza, email naloga, a drugi korisnici ne mogu da utiču na rad web sajta kao sto je to slučaj kod shared hostinga.

Usluga Cloud Server korisnicima daje mogućnost instant kreiranja servera i fleksibilnost da sami podese sve željene parametre shodno svojim potrebama, čime štede resurse, opremu, vreme i novac. Brzi SSD virtuelni serveri nude izbor Windows ili Linux operativnog sistema, a garantovani resursi se u svakom trenutku samostalno mogu modifikovati prema potrebi.

Cloud Data Centar omogućava da korisnici angažuju onoliko resursa i licenci koliko im je u određenom trenutku potrebno, da sami kreiraju virtuelne servere, vrše preraspodelu resursa, a sve to mnogo jednostavnije, brže i jeftinije nego da to rade na konvencionalan način, zakupljivanjem fizičkih resursa. Cloud Data Centar takođe predstavlja odličan izbor za složenija web insfrastrukturna rešenja koja zahtevaju konfiguraciju sa više servera.

Mainstream d.o.o. Beograd
Studentski trg 4, 11000 Beograd

Kontakt
Website: www.mainstream.rs & www.mcloud.rs
Telefon: +381 11 440 9 420
E-mail: business@mainstream.rs
Facebook: Mainstream & mCloud
Twitter: Mainstream & mCloud
LinkedIn: Mainstream & mCloud
Youtube kanal, Blog

Scroll To Top