Subscribe to our Newsletter
IAB vesti

Prihodi od onlajn oglašavanja u SAD-u u prvom kvartalu 2015. godine dostigli vrednost od 13,3 milijarde dolara čime su nadmašili prihode u prvom kvartalu 2014. godine za 16%

Prema najnovijem izveštaju sprovedenom od strane IAB US i PwC US, prihodi od internet oglašavanje u prvom kvartalu 2015. godine dostigli su čak 13,3 milijarde dolara, što je čak 16% više u odnosu na prihode u prvom kvartal 2014. godine, koji su iznosili  11,4 milijarde dolara.

“Digitalni ekrani su neosporan deo života potrošača. Interaktivnost igra sve veću ulogu u marketing miksu današnjice, što dokazuju ovi podaci”, rekao je Rendal Rotenberg, predsednik i CEO IAB US.

“Brend marketeri bi trebalo da budu tamo gde su potrošači, a sada je to nesumnjivo na digitalnim kanalima komunikacije. Ovaj dvocifreni rast ukazuje na neverovatanu popularnost interaktivnih ekrana”, izjavio je Šeril Mane, podpredsednik za istraživanje, merenje i analitiku IAB US.

“Rast prihoda iz godine u godinu rezultat je saradnje brendova i medijskih agencija u zajedničkom angazovanju u sferi digitalnog marketinga. Jasno je da je interaktivnost postala imperativ za plasiranje ključne poruke koja je prilagođena kako demografski tako i kreativno”, rekao je Dejvid Silvermen, partner u Pwc US.

6
IAB US sponzoriše istraživanje o prihodima od onlajn oglašavanja, koju samostalno i nezavisno sprovodi New Media Group u okviru PwC. Rezultati se smatraju najpreciznijim merenjem prihoda od interaktivnog oglašavanja, jer su podaci sastavljeni od informacija dobijenih od strane medijskih agencija. Istraživanje obuhvata podatke dobijene od  veb sajtova, komercijalnih onlajn servisa, besplatnih emejl provajdera i medijskih agencija.

Preuzeto sa sajta IAB US.

Scroll To Top