Edukacija

Šta je DIMAQ?

DIMAQ (Digital Marketing Qualification) je međunarodno priznat program standardizacije i sertifikacije stručnosti u oblasti digitalnog marketinga. Ovaj program je odobren od strane IAB Europe i on propisuje nivo znanja i kompetentnosti koji se zahtevaju od stučnjaka za digitalni marketing.

Na nivou Evrope DIMAQ služi kao instrument za poređenje i evaluaciju navedenih znanja i kompetentnosti, a od sada je dostupan i u Srbiji.

Pored toga što sistem edukacije priprema polaznika za polaganje DIMAQ ispita, on donosi konkretna znanja i veštine za kreiranje i praćenje digitalnih strategija i marketinških kampanja. Edukaciju sprovode sertifikovani treneri koji su istaknuti domaćih stručnjaci u oblasti digitalnog marketinga i oglašavanja. Kroz interaktivna i kreativna predavanja, oni će vam preneti svoje dugogodišnje iskustvo, znanje i pomoći da steknete potrebne veštine za efikasno obavljanje posla.

Bez obzira na prethodno radno iskustvo, ova edukacija će vas pripremiti za uspešno poslovanje u oblasti digitalnog marketinga, a DIMAQ sertifikat koji ćete nakon edukacije moći da steknete, će svedočiti o vašim znanjama i kompetencama.

Detaljan syllabus i ostale informacije možete naći na dimaq.rs

SumUp 

SumUp edukacija organizuje se pod inicijativom Ad Tech Komiteta u okviru IAB Serbia. Za cilj ima prelazak aktuelnih tema iz oblasti kojima se ovaj Komitet bavi na redovnom nivou, diskutovanje o dešavanjima i trendovima na tržištu, kao i onome što industriju digitalnog marketinga očekuje u narednom periodu kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. 

Do sada je održano šest edukacija, a više o temama i učesnicima možete naći u sekciji „Vesti“.