Pokrenut projekat istraživanja tržišta – digitalSCOPE 2014

Digitalscope2014 LOGO

IAB Europe, po prvi put ove godine, realizuje projekat istraživanja tržišta pod nazivom digitalSCOPE2014. Pored Srbije, istraživanje obuhvata još14 zemalja: Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Grčku, Mađarsku, Makedoniju, Poljsku, Rumuniju, Rusiju, Slovačku, Sloveniju, Tursku, Belgiju i Maltu. Projekat digitalSCOPE2014 ima za cilj da istraži demografsku strukturu, afinitete, ponašanje i navike internet korisnika u ovim zemljama.

DigitalSCOPE2014 će se sprovesti u formi onlajn panela sa pitanjima iz oblasti demografije, life style-a, medija i tehnologije, multi-screen ponašanja i putovanja onlajn potrošača do kupovine. Istraživanjem će biti obuhvaćeni korisnici interneta starosne dobi 16+.

Tehnički partner u realizaciji ovog projekta za Srbiju i još neke zemlje biće MindTake, sa kojim IAB Serbia realizuje redovna godišnja istraživanja koja se tradicionalno objavljuju na konferenciji Digital Day. Svaka zemlja ima specifične potrebe koje zahtevaju pojedinačne pristupe istraživanju, pa će samim tim, po završetku istraživanja, biti objavljena jedna kompletna studija na nivou regiona i pojedinačne studijena nivou svake zemlje učesnice.

Autor: IAB Serbia

PODELI SA PRIJATELJIMA