Saopštenje Komiteta za Audience Measurement IAB Serbia

Zbog uočenih nepravilnosti i nepotpunih pravila koja regulišu merenje i tehničku postavku, Komitet za Audience Measurement pri IAB Serbia je kompaniji Gemius prosledio listu zahteva koja za cilj ima uvođenje jasnih i jedinstvenih pravila i ograničenja, koja se pre svega odnose na saobraćaj koji dolazi sa mobilnih uređaja.

Isključujući desktop (PC) posete, podaci istraživanja prikazanih na sajtu www.audience.rs nisu rezultat jedinstvene metodologije merenja, zbog čega ih IAB Serbia Komitet za Audience Measurement smatra netačnim i nevažećim.

Gemius Audience će sa sajta www.audience.rs ukloniti podatke “mobile” i “combined” merenja, koji su nerelevantni počev od decembra 2014. Pomenuti rezultati će postati vidljivi onog trenutka kada se počne sa primenom jedinstvene metodologije.

Rok za usaglašavanje pravila i ograničenja za sve medije koji su deo istraživanja je 31.3.2017, pa se prvi relevantni podaci za sve platforme očekuju početkom maja 2017.

Komitet za Audience Measurement pri IAB Serbia
Beograd
8. mart 2017.

Zbog uočenih nepravilnosti i nepotpunih pravila koja regulišu merenje i tehničku postavku, IAB Serbia Komitet za Audience Measurement je kompaniji Gemius prosledio spisak zahteva čiji je cilj uvođenje jasnih i jedinstvenih ograničenja, koja se pre svega odnose na saobraćaj koji dolazi sa mobilnih uređaja. Isključujući desktop (PC) posete, podaci istraživanja prikazanih na sajtu www.audience.rs nisu rezultat jedinstvene metodologije merenja, zbog čega ih IAB Serbia Komitet za audience merenje smatra netačnim i nevažećim.

Gemius Audience će sa sajta www.audience.rs ukloniti podatke “mobile” i “combined” merenja, koji su nerelevantni počev od decembra 2014. Pomenuti rezultati će postati vidljivi onog trenutka kada se počne sa primenom jedinstvene metodologije.

Rok za usaglašavanje pravila i ograničenja za sve medije koji su deo istraživanja je 31.3.2017, pa se prvi relevantni podaci za sve platforme očekuju početkom maja 2017.

IAB Serbia Komitet za Audience Measurement
8. mart 2017.

PODELI SA PRIJATELJIMA