Važnost content marketing strategije

Saradnik: Ivana Bogdanović

Potrošači na društvenim mrežma očekuju više od običnog call centra, oni žele da ostvaruju interakciju sa brendom. Zanimaju ih stvarne ljudske veze. Kroz angažovanje na društvenim mrežama i stvaranje prijateljskih veza, potrošač se povezuje sa brendom i stvara veću verovatnoću za kupivinu proizvoda ili usluge tog brenda. Interakcija sa potrošačima i pretvaranje u prijatelje je ono što ih pretvara u lojalne konzumente.

content strategy

Content marketing strategija podrazumeva planiranje, kreiranja sadržaja, distribuciju i merenje efekata. Pre nego što krenemo sa pripremom content strategije, neophodno je da saznamo profil našeg posetioca:

1. Gde radie?
2. Šta mu je potrebno?
3. Šta ga brine?
4. Šta ga motiviše na kupovinu?
5. Gde provodi vreme online?

Poznavaje ciljnog potrošača, omogućuje definisanje misije:
[Naša firma] je mesto gde [naši kupci] dobijaju [kakvu informaciju] koja [nudi kakvu korist].

Kada termine u zagradama zamenimo pojmovima do kojih smo došli analizirajući ciljnu publiku dobićemo misiju naše Content marketing strategije. Teme koje ćemo objaviti bi trebalo da zadovolje sledeće kriterijume: da budu informativne, korisne i, po mogućnosti, zabavne.

planning-for-content-marketing-strategy-cmx

Prednosti definisane content marketing strategije:

1. Jasni ciljevi i budžet

Strategija vam pomaže da precizirate cilj, što sa druge strane pomaže da procenite pravilno budžet. Ključni ciljevi pri kreiranju strategije mogu biti: prepoznatljivost brenda, ostvarivanje interakcije, stvaranje novih potrošača, lojalnost, poseta sajta.

2. Definisanje odgovornosti

Potrebno je da se jasno definišu funkcije: prikupljanja, kreiranja i distribucije sadržaja, bilo da se sadržaj kreira unutar tima ili se ta funkcija obavlja izvan firme. Najčešći poslovi koji se delegiraju su: dizajn, pisanje i distribucija sadržaja.

3. Povezivanje sadržaja i kanala

Pre nego što izaberete kanale koje ćete koristiti, veoma je važno da osigurate dolazak do targetirane publike kroz najrelevantnije kanale za njih. Pri tom, treba voditi računa ne samo o sadržaju, već i o kontekstu i kulturi ponašanja na različitim društvenim mrežama. Kanali koji se najčešće koriste su: Twitter, Facebook, YouTube, Google+…

4. Unapređena analiza

Efektivna content strategija zavisiće od ciljne publike. Neke taktiće će prolaziti bolje kod vaše publike, druge ne. Ključ je u eksperimentisanju kako biste videli koja taktika proizvodi najviše angžovanja i konverzacija.

5. Merenje učinka

Postoji više alata koje možete koristiti za merenje performansi. Google Analytics je najviše korišćen od strane kompanija. Samim merenjem saznaćete koje teme privlče najveću pažnju, a koje ne. Šta izaziva posete, a šta pokreće na akciju (npr. subscribe). Analiziranjem ovih stavki dolazimo do optimizacije.

Međutim, sadržaj je povezan sa tajmingom. Loš procenjen tajming može savršenu content marketing strategiju da stavi u drugi plan tako da ne bude primećena. Ne postoji univerzalno pravilo kada je najbolje postaviti sadržaj. Svaki biznis ima različitu online aktivnost potencijalnih korisnika. Zato je neophodno proceniti kada je vaša publika na internetu i kada je na internetu, šta radi. Zamislite kako izgleda tipičan dan vašeg korisnika.

Upotreba smart mobilnih telefona, omogućuje korisnicima da pristupe društvenim mrežama bilo gde i bilo kada. Zato je potrebno proveriti da li vaša većinska publika pristupa sa desktop računara ili mobilnih telefona? U tom slučaju je potrebno procenite kada su targetirani potrošači aktivni na mobilnim uređajima: nakon što ustanu za posao, na pauzi za ručak ili kasno uveče kada gledaju TV? ( 86% korisnika mobilnih telefona je prijavilo da koriste telefon dok gledaju TV)

PODELI SA PRIJATELJIMA